Privacy verklaring

Privacy verklaring Webwinkel Jeanette Jipping
Fine art painter.

Met deze eenvoudige privacyverklaring wil ik verduidelijken hoe ik met uw persoonlijk gegevens om ga. Wanneer nodig door wetgeving zal ik de beschreven verklaring aanpassen en natuurlijk ook uitvoeren zoals beschreven.
De privacyverklaring is beschreven bij het introduceren van mijn webwinkel, waarin ik mijn schilderijen voor verkoop aanbied.

 • Om tot verkoop over te kunnen gaan heb ik uw naam, adres en emailadres nodig om met u te kunnen communiceren.
 • Voor uw betaling zal uw bankrekening genoteerd worden via de betaalmethode Mollie, die ik gebruik in mijn websitewinkel.
  (Informatie: https://www.mollie.com/en/)

 • Mijn website is ondergebracht bij Vevida. (Informatie: https://vevida.com) Vevida verzorgt ook mijn back-ups. Mijn website is beveiligd door een SSL certificaat.
 • De opzet voor mijn webwinkel heb ik gerealiseerd d.m.v. de plug-in van Woocommerce (Informatie: https://woocommerce.com/) Hierin heb ik de bewaarduur van uw gegevens begrensd tot maximaal 1 maand.
 • Indien u het op prijs stelt om van mij informatie te ontvangen over nieuwe te koop aangeboden schilderijen, kunt u dat laten weten via mijn mailadres: jzjipping14@gmail.com.
  In dat geval bewaar ik uw naam en emailadres in een door mij aangemaakte database bestand d.m.v. Excel. De bewaartermijn is voor onbepaalde tijd, tenzij u hebt aangeven om uw gegevens uit het bestand te halen. U kunt me dat laten weten via mijn hier eerder vermeld mailadres.

 • Mijn mailbrieven stuur ik als BCC aan mijn klanten. Ik gebruik hiervoor de mailvoorziening van Apple en van Microsoft “Outlook”.
 • Mijn website https://www.jeanettejipping.nl verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw bezoek aan mijn website.
 • Van uw gegevens maak ik geen fysieke kopieën. Ze worden alleen bewaard in de eerder genoemde systemen en software.
 • Ook zal ik uw gegevens niet delen met derden.
 • Vanzelfsprekend hebt u het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij mij vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met mij. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ik niet op de juiste manier met uw gegevens omga. Dit kan via deze
 • Ik behoud mij het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer dit gerechtvaardigd is om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van mijn webwinkel te beschermen. Daarbij tracht ik altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Jeanette Z. Jipping, fine art painter
Aenboomsteegde 14
8426 CJ Appelscha
Tel: +31(0)622909209
Mail: jzjipping14@gmail.com       
maandag 11 mei 2020